MFK Almene Fond


Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fonds formål er følgende:

  • at fremme tekstilbranchens almene interesser,
  • at yde støtte til nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen,
  • at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere,

Ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats for eller til støtte for tekstilbranchen 

Læs mere på:
http://www.mfk-almene-fond.dk/