Vi flytter sammen med Dansk Erhverv

Dansk Detail, Men’s Fashion World og Skobranchens.dk indgår den 1. januar 2021 i et nyt samarbejde med Dansk Erhverv, så alle medlemsvirksomhederne kan få et endnu bedre servicetilbud. Det betyder, at alle nuværende og nye medlemsvirksomheder fremover også er medlem af Dansk Erhverv.


De enkelte organisationer og deres bestyrelser fortsætter naturligvis med at varetage medlemsvirksomhedernes interesser og sager som hidtil – nu blot i et nyt samarbejde.

Du finder os dog på det samme tlf. nr.: +45 33 12 17 08.

Rådgivning og services

Læs mere om, hvad Dansk Detail kan tilbyde specialdetailhandlen.

Bliv Medlem

Læs mere om medlemskab af vores forening og tilmeld dig.

Magasin

Her kan du læse det sidst nye om branchen
– kun for medlemmer.

Det har vi hjulpet vores medlemmer med det seneste halve år

 • Opstart af webshop

 • Hvornår skal en timelønnet medarbejder have løn under sygdom

 • Rådgivet og hjulpet med udfærdigelsen af fratrædelsesaftale med syg medarbejder

 • Forhandlet et krav om godtgørelse fra en fagforeninger på medlemmets vegne

 • Hvad skal arbejdsgiver gøre, når de har en langtidssyg medarbejder?

 • Nye miljøregler i Tyskland

 • Geoblokering

 • Brug af influenter i markedsføring

 • Regler vedr. medarbejdere ansat på deltid

 • Bortvisning pga. tyveri fra arbejdspladsen

 • Aflønningen af medarbejdere på julens helligdage/lukkedage

 • Regler vedr. unge ansatte mellem 13-15 år

 • Indgåelse af fratrædelsesaftale

 • Håndtering af sygemeldt medarbejder med en arbejdsskade

 • Hvad er forskellen på en feriedag og en feriefridag

 • Kan man holde ferie når man er sygemeldt

 • Hvordan kan man opsige sygemeldt medarbejder, og hvad kan det have af konsekvenser for arbejdsgiver

 • Hvornår kan man indgå en fratrædelsesaftale med en sygemeldt arbejder?

 • 120-dages reglen: opsigelse ved brug af 120-dages reglen og de risici der er forbundet hermed

 • Erhvervslejekontrakt: muligheder for kompensation ved mangler i det lejede

 • Fratrædelsesaftale med medarbejder på barsel

 • Agentkontrakt: kompensation ved opsigelse

 • Elever: forhandlinger med fagforeninger om diverse krav

 • Reklamation: sælgers muligheder når en kunde reklamerer

 • Regler omkring barsel

 • Gennemlæst kontrakter

 • Rådgivning om hvordan man skal håndtere medarbejdere der ikke lever op til forventningerne

 • Rådgivet om ferieregler – hvad gør man med ferien når en medarbejder fratræder

 • Rådgivet om opsigelse af syg medarbejder efter 120 dages reglen i funktionærloven

 • Rådgivet og støttet medlemmer under deres medarbejderes længere sygdomsforløb

 • Gennemlæst handelsbetingelser

 • Rådgivning når medarbejdere skal opsiges fordi butikken lukker

 • Rådgivning om opsigelse af medarbejdere grundet økonomisk nedgang

 • Rådgivning om nedsættelse af medarbejderes arbejdstid grundet økonomisk nedgang

Testimonials

"Vi har gennem årene haft stort udbytte af Dansk Details jurister i både små og store sager. Sagerne bliver løst hurtigt og kompetent, og når der skal forhandles med fagbevægelsen stiller juristerne også op. Jeg kan varmt anbefale Dansk Detail juridiske rådgivning."

Henrik Kaufmann, Axel Kaufmann ApS

"Det er utrolig vigtigt at specialdetailhandlen har et fælles talerør, så vi øger vores indflydelse overfor bl.a. politikere og medier og ikke mindst – får indflydelse på overenskomsterne. Dansk Detail er med sin rådgivning, fordelsaftaler og arrangementer, et uundværligt værktøj for mig som butiksejer."

Jørgen Krebs, Ejer af Skoringen i Assens, Ringe, Nyborg og Faaborg

Se hvordan Dansk Detail håndterer personoplysninger i vores persondatapolitik.

Vi tilbyder

Juridisk rådgivning i let forståeligt sprog.

Gratis jobbørs til alle vore medlemmer.

Fordelsaftaler indenfor pension, forsikring, fragt mm.

Følg den nyeste udvikling inden for det digitale område.