Men's Fashion World Fond


Fonden Men's Fashion World uddeler hvert år midler til følgende formål :

  • Støtte til trængende, herunder ældre, medlemmer af Men's Fashion World eller disses efterladte.
  • Støtte til aktive medlemmer af Men's Fashion World eller disses medarbejdere til dygtiggørelse inden for branchen, herunder stipendier og tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesophold.
  • Støtte til kurser eller lignende uddannelsestiltag, der iværksættes af Men's Fashion World, eventuelt i samarbejde med andre organisationer med det formål at tilvejebringe supplerende uddannelse inden for branchen.
  • Støtte ydes i overensstemmelse med tillæg til vedtægter for Foreningen af Herreekviperingshandlere i Danmarks Stipendie-, Uddannelses- og Understøttelsesfond.

Størrelsen af og formen for støtte fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen under hensyntagen til fondens midler og de relevante kandidaters behov. 

Ansøgninger til fonden skal fremsendes i PDF-format til chs@danskerhverv.dk