Danmarks Tapet- og Farvehandlerforenings Fond


Danmarks Tapet- og Farvehandlerforenings Fond uddeler hvert år midler til følgende formål:

  • Støtte til fortrinsvis ældre, trængende farvehandlere eller forhenværende farvehandlere eller disses enker, unge farvehandleres uddannelse,
  • Uddannelsesafhængig støtte til medlemsvirksomheder i Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening (nu Dansk Detail), der har påtaget sig kontraktligt aftalte uddannelsesforpligtelser over for unge

Størrelsen af og formen for støtte fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen under hensyntagen til fondens midler og de relevante kandidaters behov.

Ansøgninger sendes til chs@danskerhverv.dk med tilhørende dokumentation.