Mere end 40% sælger ikke online i forbindelse med Black Friday!

Mere end 40% sælger ikke online i forbindelse med Black Friday!

Dansk Detail har fortaget en mini survey blandt medlemmerne af Dansk Detail, WEAR, Skobranchen og Men's Fashion World. Formålet var, at få et fingerpeg om hvordan Black Friday faktisk er forløbet i 2022 sammenlignet med 2021. Der er kommet 91 besvarelses, hvoraf 83 har afviklet Black Friday.

Misser specialvarehandlen muligheder ved ikke at sælge online? Som besvarelserne viser, er der 57% som sælger varer online i forbindelsen med Black Friday - men der er fortsat mere end 40% som ikke benytter sig af salg online. 

Som det fremgår af besvarelserne, har Black Friday i 2022 været en blandet oplevelse for specialvarehandlen. Knap 34% har haft en mindre eller væsentlig mindre omsætning og knap 40% har oplevet fremgang, de øvrige 26% havde samme omsætning som i 2021.

Det er også værd at bemærke, at næsten 30% har været mere 'skarpe' i deres tilbudsaggressivitet og knap 34% har forlænget Black Friday perioden, i forhold til 2021.

Når det kommer til hvilke markedsføringskanaler der benyttes, indtager Facebook klart førstepladsen. Hele 79% benytter Facebook til markedsføring af deres tilbud i forbindelse med Black Friday. På andenpladsen kommer butiksvinduer, skilte i butik og på gaden, som hele 52% benytter. På tredjepladsen kommer klassiske annoncering i aviser, som 48% benytter.

Du kan læse alle svarene her: