Kontingent til Dansk Detail samt Dansk Erhverv

Som I sikkert har bemærket, er I blevet opkrævet et årligt symbolsk kontingent på kr. 100,- + moms for medlemskab af Dansk Detail.

Dansk Detail besluttede - ligesom Skobranchen.dk og Men's Fashion World - i september 2020 at indgå et samarbejde med Dansk Erhverv, hvor brancheforeningen Dansk Detail og alle dens medlemmer blev flyttet over i Dansk Erhverv. I den forbindelse blev det også besluttet at opkræve ovennævnte kontingent på kr. 100,- én gang årligt.

Da der ikke er tale om en afvikling af Dansk Detail, men et samarbejde vil der fremover være tale om to medlemskaber af hhv. Dansk Detail samt Dansk Erhverv. 

Kontingent for Dansk Erhverv medlemskab bliver opkrævet kvartalsvis fra Dansk Erhverv og kontingent til Dansk Detail bliver opkrævet èn gang årligt fra Dansk Detail - fremover samtidig med 1. kvartals opkrævning af Dansk Erhverv.

Så derfor er du stadig medlem af Dansk Detail, som  fortsat varetager dine og branchens interesser. Det er vigtigt, at branchen fortsat har sin egen brancheforening, som har egen bestyrelse, vedtægter samt mulighed for egne politiske interessevaretagelser og pressetilstedeværelse - vi har en selvstændig stemme.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Jørgen Krebs,
formand