Fonde

MFK Almene Fond 

Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fonds formål er følgende:

  • at fremme tekstilbranchens almene interesser,
  • at yde støtte til nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen,
  • at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere,


Ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats for eller til støtte for tekstilbranchen


Læs mere på:
http://www.mfk-almene-fond.dk/


Men's Fashion World Fond

Fonden Men's Fashion World uddeler hvert år midler til følgende formål :

  • Støtte til trængende, herunder ældre, medlemmer af Men's Fashion World eller disses efterladte.
  • Støtte til aktive medlemmer af Men's Fashion World eller disses medarbejdere til dygtiggørelse inden for branchen, herunder stipendier og tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesophold.
  • Støtte til kurser eller lignende uddannelsestiltag, der iværksættes af Men's Fashion World, eventuelt i samarbejde med andre organisationer med det formål at tilvejebringe supplerende uddannelse inden for branchen.
  • Støtte ydes i overensstemmelse med tillæg til vedtægter for Foreningen af Herreekviperingshandlere i Danmarks Stipendie-, Uddannelses- og Understøttelsesfond.


Størrelsen af og formen for støtte fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen under hensyntagen til fondens midler og de relevante kandidaters behov.


Læs mere på:
http://mensfashionworld.dk/