Fonde

MFK Almene Fond 

Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fonds formål er følgende:

  • at fremme tekstilbranchens almene interesser,
  • at yde støtte til nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen,
  • at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere,

Ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats for eller til støtte for tekstilbranchen 

Læs mere på:
http://www.mfk-almene-fond.dk/


Men's Fashion World Fond

Fonden Men's Fashion World uddeler hvert år midler til følgende formål :

  • Støtte til trængende, herunder ældre, medlemmer af Men's Fashion World eller disses efterladte.
  • Støtte til aktive medlemmer af Men's Fashion World eller disses medarbejdere til dygtiggørelse inden for branchen, herunder stipendier og tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesophold.
  • Støtte til kurser eller lignende uddannelsestiltag, der iværksættes af Men's Fashion World, eventuelt i samarbejde med andre organisationer med det formål at tilvejebringe supplerende uddannelse inden for branchen.
  • Støtte ydes i overensstemmelse med tillæg til vedtægter for Foreningen af Herreekviperingshandlere i Danmarks Stipendie-, Uddannelses- og Understøttelsesfond.

Størrelsen af og formen for støtte fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen under hensyntagen til fondens midler og de relevante kandidaters behov. 

Ansøgninger til fonden skal fremsendes i PDF-format til mail@dansk-detail.dkDanmarks Tapet- og Farvehandlerforenings Fond

Danmarks Tapet- og Farvehandlerforenings Fond uddeler hvert år midler til følgende formål:
  • Støtte til fortrinsvis ældre, trængende farvehandlere eller forhenværende farvehandlere eller disses enker, unge farvehandleres uddannelse,
  • Uddannelsesafhængig støtte til medlemsvirksomheder i Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening (nu Dansk Detail), der har påtaget sig kontraktligt aftalte uddannelsesforpligtelser over for unge
Størrelsen af og formen for støtte fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen under hensyntagen til fondens midler og de relevante kandidaters behov.
Ansøgninger sendes til mail@dansk-detail.dk med tilhørende dokumentation.