Medlemskab


Medlemskab af Dansk Detail forudsætter medlemskab af Dansk Erhverv.

Som medlem af Dansk Detail/Dansk Erhverv får du nem og hurtig adgang til juridisk rådgivning om personaleforhold og grundlæggende erhvervsjura. Du kan også få hjælp med at holde styr på reglerne for arbejdsmiljø, efteruddannelse og meget mere. Dansk Erhverv repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancher - der er helt sikkert plads til dig.

Dansk Erhverv tilbyder tre forskellige typer medlemskab, hvoraf Dansk Detail anbefaler et af disse to:

Dansk Erhverv Full-service

Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. Som Full-Servicemedlem betaler du i 2023 et grundkontingent på 10.170 kr. med tillæg af 0,225 procent af den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent. Beløbene er ekskl. moms.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. Som Arbejdsgivermedlem betaler du i 2023 et årligt grundkontingent på 5.090 kr. med tillæg af 0,235 procent af den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent. Ved indmeldelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver lægges en engangsydelse på 0,1 procent af den kontingentpligtige lønsum - dog min. 350 kr. Beløbene er ekskl. moms.

Læs mere om medlemskab hos Dansk Erhverv

Medlemskab af Dansk Detail

Et medlemskab af brancheforeningen, Dansk Detail, koster årligt kr. 100.- + moms.

Samlet priseksempler

Her kan du se tre forskellige eksempler på et samlet årligt medlemskab af Dansk Detail og Dansk Erhverv - 2023:

Ved 2 ansatte Full-service Arbejdsgiver
Dansk Detail                            100,00                            100,00
Grundkontingent DE                       10.170,00                        5.090,00
Lønsumstillæg (ca. 950 kr. pr. ansat)                        1.900,00                        1.900,00
Total                      12.170,00                        7.090,00
     
Ved 7 ansatte Full-service Arbejdsgiver
Dansk Detail                            100,00                            100,00
Grundkontingent DE                        10.170,00                        5.090,00
Lønsumstillæg (ca. 950 kr. pr. ansat)                        6.650,00                        6.650,00
Total                      17.460,00                      11.840,00
     
Ved 20 ansatte Full-service Arbejdsgiver
Dansk Detail                            100,00                            100,00
Grundkontingent DE                        10.170,00                        5.090,00
Lønsumstillæg (ca. 950 kr. pr. ansat)                      19.000,00                      19.000,00
Total                      29.270,00                      24.190,00

*Priseksempel fra forsiden på kr. 7.090,00 dækker Dansk Detail medlemskab + Dansk Erhverv Arbejdsgiver, ved 2 ansatte.

Bemærk, at der er tale om anslået priser ekskl. moms, og at priserne ikke er bindende.