Annoncering hos Dansk Detail


Ønsker du kontakt med 1.300 butiksejere inden for primært mode, sko og møbler, så er bannerannoncering på Dansk Detail's hjemmeside og i nyhedsbreve oplagt.

Nyhedsbrev Dansk Detail og Skobranchen.dk:
Vi har ca. 1200 adresser som modtager vores nyhedsbreve. Åbningsraten ligger i gennemsnit på ca. 45%.

Nyhedsbrev – Dansk Detail
E-mail Banner Zone, 800x150

Nyhedsbrev – SKO
E-mail Banner Zone, 800x150

Bannerannoncer i nyhedsbrev eller på hjemmesiden:

  • Pris pr. uge – kr. 500
  • 26 uger – kr. 7.000  
  • 52 uger – kr. 10.000

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere.

If you want contact with 1,300 store owners within primarily fashion, shoes and furniture, then banner advertising on Dansk Detail's website and in newsletters is obvious.

Newsletter Dansk Detail and Skobranchen.dk:
We have approx. 1200 addresses that receive our newsletters. The opening rate is on average approx. 45%.


Newsletter - Danish Detail
Email Banner Zone, 800x150

Newsletter - Sko
Email Banner Zone, 800x150

Banner ads in newsletter or on the website:

Price per. week - DKK 500
26 weeks - DKK 7.000
52 weeks - DKK 10.000

Contact the secretariat if you want to know more.