Nye skattesatser som følge af stigende benzinpriser

Nedenfor gengives de nye skattesatser for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse.

I forbindelse med de stigende benzinpriser har Skatterådet ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse.

Hidtil har man efter de nuværende satser kunne foretage fradrag for op til 1,98 kr. pr. km. Med ændringen kan man nu foretage fradrag for befordring på op til 2,16 kr. pr. km. Ændringen sker med tilbagevirkende kraft og gælder for hele indkomståret 2022.

Herudover gælder det nu, at virksomheder kan godtgøre udgifter til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km, hvilket er en stigning på 19 øre. Ændringen trådte i kraft 1. maj 2022.

Det er kun sket to gange tidligere, at Skatterådet ekstraordinært har ændret satserne.

Kørselsfradraget