Dansk Detail afholder generalforsamling den 23.maj 2022

Dansk Detail afholder generalforsamling den 23. maj 2022

Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.

Tidspunkt: kl. 11.30-12.15

Generalforsamlingen er Dansk Details højeste myndighed 
og vælger bestyrelsen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 2. år.
Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt og sted.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling
består af følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent
  2.   Beretning om organisationens arbejde og drift
  3.   Fremlæggelse af regnskaber
  4.   Valg til bestyrelse
  5.   Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen
  6.   Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer
  7.   Eventuel


  Bemærkninger til generalforsamlingen:

  Til punkt 3:
  Udkast til regnskab fremsende til medlemmerne.

  Til punkt 4:
  Bestyrelsen genopstiller.
  Dog udtræder Signe K. Ulka og Jette Frisenhøj.

  Til punkt 5:
  Bestyrelsen forslår at fortsætte med nuværende revisor - PwC.

  Til punkt 6:
  Bestyrelsen forslår en tilpasning af vedtægterne i forbindelse med Danske Erhverv samarbejdet.

  Forslag til vedtægter kan hentes her.

  Der er ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

Tilmelding skal ske skriftligt til sekretariatet
senest den 16.maj 2022 - mail: kdj@danskerhverv.dk