Social ansvarlighed på tværs - (blog ikke vist)

Sporbarhed gennem produktionsleddene tager tid. Men en række skovirksomheder med produktion i Fjernøsten er gået sammen på tværs af brands og skandinaviske landegrænser for sammen at rette op på forholdene gennem CSR, Corporate Social Responsibility - og med fælles dokumenter at kortlægge en strategi for gennemsigtighed fra ko til sko.

For to år siden tog Euro Sko Norge. Nilson Group og Vagabond Sverige initiativ til dannelsen af en unik netværksgruppe på tværs af den skandinaviske skobranche. Virksomheder, der til daglig er mere eller mindre konkurrenter på markedet, har her fundet sammen på tværs af de skandinaviske lande for i fællesskab at bidrage til bedre gennemsigtighed i skoproduktionen. Det kan gøres ved intenst at arbejde med den sociale ansvarlighed - CSR, hvis hovedbudskab kort fortalt omfatter tre punkter: økonomisk bæredygtighed, menneskelig livskvalitet og naturlig balance. 

Shoe-Division, Scorett og Bianco fra Danmark gik med på ideen, og senest har netbutikken Nelly.com tilsluttet sig netværket med deres eget skomærke NLY Shoes.
Lone Jensen, head of buying and logistic, i Bianco fortæller: -Da vi fik tilbud om at gå med i netværket, takkede vi naturligvis ja. Forinden havde der allerede været stor fokus på branchens CSR ansvar og arbejde i 3. verdenslande i forhold til skindproduktion og garverier. Vi havde allerede en "Code of Conduct" med mere eller mindre samme indhold og krav som de andre virksomheder, men vi havde forskellige måder at angribe CSR-arbejdet på. På verdensplan er vi jo alle små virksomheder, men sammen kan vi så meget mere. Derfor var ideen, med et fælles netværk med fælles indsats og mulighed for større påvirkning af gennemsigtigheden i produktionsleddet med CSR ansvar, oplagt at tilslutte sig.
-I gruppen mødes vi på skift i vores forskellige virksomheder to gange om året, hvor vi dels arbejder med konkrete opgaver som f.eks. dybdeboring i forhold til vores underleverandører i Fjernøsten, og løbende tager vi aktuelle ideer og problemer op, når vi samlet eller individuelt har brug for sparring.
-I netværksgruppen har vi fælles fokus på tværs af vores forskellige virksomheder, som ellers ikke på andre områder har samarbejdet på drift eller lignende. Vi har valgt at være åbne over for hinanden og dele erfaringer omkring CSR ansvar og produktion primært i Fjernøsten. Vi laver dokumenter over supply-chain til læder, så vi får viden om dyrenes oprindelsessted, slagtning og videreforarbejdning af produktet. Det kan være en tung proces, fordi der f.eks. kan være nye underleverandører med ugennemsigtig baggrund og metoder, men dem arbejder vi med at spore og indlægge fakta i dokumenter. Vi køber jo et forarbejdet produkt, som allerede har en lang og sammensat baggrund fra ko via wet blue til færdigt produkt, fortæller Lone Jensen.
-Undervejs har vi haft samarbejde med NGO'er og den svenske miljøorganisation STWI, Sweden Textile Water Initiative, som er en non-profit organisation. Her arbejder man med at bevidstgøre og styrke indsatsen for bæredygtighed hos producenterne i forhold til brugen af mindre spildevand og færre kemikalier. Samtidig går arbejdet også ud på at vise, at fabrikkerne kan tjene penge på en omlægning til gunst for miljø og mennesker.
-Processerne tager tid, men vores styrke i dette er, at vi står sammen om en aktuel global udfordring, for ikke alene er der researchet med sporbarheden i vores produkter, der er også opmærksomheden på de kulturelle forskelle, som spiller ind, når vi arbejder i Fjernøsten. Vi har f.eks. i vesten oparbejdet en bevidsthed om, at dyrevelfærd er en vigtig del af de produkter, vi spiser og det vi tager på kroppen - et fokus, som vi ikke "altid" finder derude. Men arbejdet går hele tiden i den rigtige retning, og der er gode resultater, forklarer Lone Jensen og tilføjer -Også fabriksbygningerne kan gøres bedre, så der ikke sker flere ulykker som den i Bangladesh, hvor bygningen kollapsede bl.a. fordi man derude har for vane at bygge i lag og placere de tungeste maskiner på de øverste etager uden at bygningerne er godkendt til produktion.
-Vi har sammen opnået resultater i netværksgruppen - både i forhold til registrering af underleverandører og gennem personlige kontakter. Det unikke ved vores netværk er, at vi arbejder tværfagligt, og at vi alle synes det er nødvendigt at bruge tid på CSR, som skal være med til at sikre fremtiden. Arbejdet er både en proces for os og for dem derude, når bæredygtighed og økonomi hænger sammen, slutter Lone Jensen fra Bianco.